Žiadosť o informácie a cenovú ponuku pre skladovanie

Pre informácie o skladovaní a vypracovania cenovej ponuky, kontaktujte Róberta Škarbu telefonicky na tel. č.: +421 902 853 815 alebo mailom na skarba@bevori.sk

 

 

 
bevori-sklad

Prevádzka a sídlo spoločnosti

Bevori International s.r.o.
Staviteľská 7, 831 04 Bratislava

IČO: 35714581
IČ DPH: SK 2020265566

Kontakty

Vedenie spoločnosti: Peter Karpinský
+421 911 140 733, karpinsky@bevori.sk

Doprava: Branislav Húščava
+421 910 909 809, huscava@bevori.sk

 

Colná deklarácia: Adriana Gombkötöová
+421 903 760 231, clo@bevori.sk

Doprava: Róbert Škarba
+421 902 853 815, skarba@bevori.sk