Skladovanie

O tovar, ktorý nám zveríte, bude vždy dobre postarané. Od vykládky až po nakládku sa o jeho bezpečnosť stará tím skúsených profesionálov, na všetko nepretržite dohliada kamerový systém a pre každý prípad je jeho poistenie po dobu uskladnenia pre nás samozrejmosťou.

  • krátkodobé a dlhodobé uskladňovanie tovaru pre tovar spoločenstva aj pre tovar tretích krajín – colné sklady
  • certiifikovaný potravinový sklad so zabezpečením zastupovania vo veterinárnej kontrole
  • prekládkový servis
  • príjem a skladovanie celovozových (FTL) a kontajnerových zásielok (FCL)
  • príjem a skladovanie zberných kamionových (LTL) a kontajnerových LCL zásielok
  • komplexný manipulačný servis - vykládka, nakládka, upevňovanie nákladu
  • manipulácia s tovarom podľa požiadaviek zákazníka - triedenie, balenie, označovanie, kompletácia tovaru
  • maximálna manipulovateľná hmotnosť zásielky 1 ks - 5 500 kg
 
bevori-sklad

Prevádzka a sídlo spoločnosti

Bevori International s.r.o.
Staviteľská 7, 831 04 Bratislava

IČO: 35714581
IČ DPH: SK 2020265566

Kontakty

Vedenie spoločnosti: Peter Karpinský
+421 911 140 733, karpinsky@bevori.sk

Doprava: Branislav Húščava
+421 910 909 809, huscava@bevori.sk

 

Colná deklarácia: Adriana Gombkötöová
+421 903 760 231, clo@bevori.sk

Doprava: Róbert Škarba
+421 902 853 815, skarba@bevori.sk