Poradenské služby

  • colné režimy
  • zatrieďovanie tovarov podľa klasifikácie colného sadzobníka
  • colné režimy s ekonomickým dopadom
  • zábezpeky v colnom konaní
  • získanie povolení na zjednodušené režimy
  • spotrebná daň z alkoholu a tabakových výrobkov
  • spotrebná daň z minerálnych olejov
  • import a export elektrickej energie a plynu


bevori-sklad

Prevádzka a sídlo spoločnosti

Bevori International s.r.o.
Staviteľská 7, 831 04 Bratislava

IČO: 35714581
IČ DPH: SK 2020265566

Kontakty

Vedenie spoločnosti: Peter Karpinský
+421 911 140 733, karpinsky@bevori.sk

Doprava: Branislav Húščava
+421 910 909 809, huscava@bevori.sk

 

Colná deklarácia: Adriana Gombkötöová
+421 903 760 231, clo@bevori.sk

Doprava: Róbert Škarba
+421 902 853 815, skarba@bevori.sk