BEVORI Int. spol. s r.o.

Naša spoločnosť bola založená v roku 1993 pod názvom Bevori Interiér s.r.o. s dvomi hlavnými smermi podnikania: priemyselná výroba kancelárskeho nábytku a poskytovanie služieb v oblasti skladovania, colnej deklarácie a prepravy so sídlom na Galvániho 2/a, v Bratislave.

Vzhľadom na zrejmú odlišnosť oboch činností prišlo v roku 1997 k rozdeleniu spoločnosti na dva samostatne právne subjekty. Od tohto kroku sme pokračovali v pôvodnej činnosti na pôvodnom mieste, avšak s dnes už známym novým názvom spoločnosti - BEVORI INTERNATIONAL s.r.o.

Od tejto doby sme naše smerovanie zamerali výlučne na zlepšovanie poskytovaných služieb v skladovaní, colnej deklarácie a prepravy. Vybudovali sme prepracovaný systém štruktúry fungovania spoločnosti a zamerali sme sa najmä na vysokú odbornosť a komplexnosť služieb. Sme držiteľmi povolenia SHS (AEO) pre Zjednodušené colné postupy / Bezpečnosť a ochrana.

Za dlhé roky našej pôsobnosti na trhu sme získali množstvo skúseností a naučili sme sa, že každý jeden prípad je jedinečný. Zásadný dôraz kladieme nie len na rýchlosť a čo najmenšie prieťahy v jednotlivých colných konaniach, ale hlavne na individuálne potreby našich zákazníkov, flexibilitu a udržiavanie moderných postupov. Taktiež vždy úzkostlivo dbáme na umiestnení našej prevádzky v tesnom susedstve s pobočkou colného úradu, čo považujeme za zásadné pre efektívne skracovanie doby zdržania pri colnom konaní.

Tešíme sa na Vás!

 Spolupráca Kariéra

bevori-sklad

Prevádzka a sídlo spoločnosti

Bevori International s.r.o.
Staviteľská 7, 831 04 Bratislava

IČO: 35714581
IČ DPH: SK 2020265566

Kontakty

Vedenie spoločnosti: Peter Karpinský
+421 911 140 733, karpinsky@bevori.sk

Doprava: Branislav Húščava
+421 910 909 809, huscava@bevori.sk

 

Colná deklarácia: Adriana Gombkötöová
+421 903 760 231, clo@bevori.sk

Doprava: Róbert Škarba
+421 902 853 815, skarba@bevori.sk