Kontakt

Kancelárie a sklad:

Staviteľská 7
Žabí Majer
831 04 Bratislava
SLOVAKIA

IČO: 35714581
IČ DPH: SK2020265566

Výpis obchodného registra

Zasielateľstvo a doprava:

tel: +421 2 4341 2057

Branislav Huščava
tel: +421 910 909 809
huscava@bevori.sk

Róbert Škarba
tel: +421 902 853 815
skarba@bevori.sk

Colná deklarácia:

Adriana Gombkötöová
tel: +421 903 760 231
clo@bevori.sk

Daša Stropnická
tel: +421 911 833 340
stropnicka@bevori.sk

Jana Šarlinová
tel: +421 902 489 382
sarlinova@bevori.sk

Ekonomické oddelenie
Martina Hornáková
tel: +421 2 434 270 79
mobil: +421 903 236 662
ekonom@bevori.sk

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 6616332000/1111
IBAN: SK7511110000006616332000
BIC: UNCRSKBX

Prevádzka a sídlo spoločnosti

Bevori International s.r.o.
Staviteľská 7, 831 04 Bratislava

IČO: 35714581
IČ DPH: SK 2020265566

Kontakty

Vedenie spoločnosti: Peter Karpinský
+421 911 140 733, karpinsky@bevori.sk

Doprava: Branislav Húščava
+421 910 909 809, huscava@bevori.sk

 

Colná deklarácia: Adriana Gombkötöová
+421 903 760 231, clo@bevori.sk

Doprava: Róbert Škarba
+421 902 853 815, skarba@bevori.sk