Colné služby

Colné formality spojené s dovozom, alebo vývozom tovaru z, alebo do tretích krajín nemusia znamenať vždy len komplikáciu. Náš tím profesionálne vyškolených pracovníkov vám rád poradí a vybaví za vás všetko potrebné. Vy nás poveríte, my zariadime!

Sme držiteľmi povolenia SHS (AEO) pre Zjednodušené colné postupy / Bezpečnosť a ochrana.

Ponuka služieb

  • Administratívne spracovanie podkladov
  • Zastupovanie v colnom konaní na pobočkách colných úradov v Bratislave
  • Poskytovanie záruk v colnom konaní
  • Všetky colné režimy, vrátane režimov s ekonomickým dopadom, colného a dočasného uskladnenia pod colným dohľadom
  • Organizovanie a realizácia fytosanitárnej a veterinárnej kontroly
  • Daňový zástupca
  • Poradenské služby


Doklady potrebné pre zastupovanie v colnom konaní:

  • Mandátna zmluva na zastupovanie v colnom konaní
  • Zmluva o colnom skladovaní
  • Overený výpis z OR


 

bevori-sklad

Prevádzka a sídlo spoločnosti

Bevori International s.r.o.
Staviteľská 7, 831 04 Bratislava

IČO: 35714581
IČ DPH: SK 2020265566

Kontakty

Vedenie spoločnosti: Peter Karpinský
+421 911 140 733, karpinsky@bevori.sk

Doprava: Branislav Húščava
+421 910 909 809, huscava@bevori.sk

 

Colná deklarácia: Adriana Gombkötöová
+421 903 760 231, clo@bevori.sk

Doprava: Róbert Škarba
+421 902 853 815, skarba@bevori.sk